Privacy verklaring

“Dansen in Lansingerland” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Persoonsgegevens proefles

“Dansen in Lansingerland” verwerkt je persoonsgegevens alleen voor het plannen van de proefles en het verstrekken van informatie over de proefles. Mocht je na de proefles besluiten niet door te gaan met dansen dan worden je gegevens weer verwijderd. Hieronder vind je overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • Basisschool en – groep
 • E-mail adres

Persoonsgegevens inschrijving

“Dansen in Lansingerland” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Basisschool en – groep
 • Foto- en video-opnames
 • Beeldmateriaal

 

Bij inschrijving bij “Dansen in Lansingerland” geef je toestemming voor het maken van foto’s en films tijdens de les of tijdens een voorstelling. Dit is omdat het ondoenlijk is om te voorkomen dat er foto’s en films worden gemaakt tijdens kijklessen en optredens door ons of door derden.

Het is wel mogelijk te voorkomen dat er foto’s en/of video’s van jezelf of je kind worden geplaatst op de website, nieuwsbrief, social media, brochures en andere uitingen van de dansschool. Daar kan je dan ook nog apart toestemming voor geven.

Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief, sociale media, flyers en andere uitingen van de dansschool. Bij het gebruiken van foto of film zullen geen namen van leerlingen genoemd worden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het gebruik van beeldmateriaal en worden alleen foto’s en films gebruikt waar de leerling goed op staat en waar dat een toegevoegde waarde heeft voor de dansschool. Indien u hiermee niet akkoord gaat en dus niet wil dat jij of je kind gefotografeerd wordt voor dit doel, dan kun je dit laten weten door een mail te sturen aan helga@danseninlansingerland.nl onder vermelding van de naam van de leerling waar het om gaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

“Dansen in Lansingerland” verwerkt uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, voor het doorgeven van zaken die verband houden met activiteiten van de dansschool zoals lesschema’s, afwezigheid, vakanties, bijzondere evenementen en danstrainingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

“Dansen in Lansingerland” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens kunnen alleen gedeeld worden met vrijwilligers / werknemers van “Dansen in Lansingerland” voor één van bovenstaande doeleinden. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt “Dansen in Lansingerland” je persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Hensel Hosting is onze leverancier van hosting diensten voor onze website en e-mail. Alle gegevens die je verstrekt door gebruik van onze website of communicatie per e-mail worden verwerkt door de servers van Hensel Hosting.

ING bank is onze huisbankier en verwerkt de betalingen. Hiertoe wordt je bankrekeningnummer door ING bank verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als lid van “Dansen in Lansingerland” heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij bewaren je gegevens in een veilige omgeving. Wij vinden je privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die je ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.

“Dansen in Lansingerland” gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

“Dansen in Lansingerland” maakt gebruikt van cookies.

Contact

Adres: Oudelandselaan 243
2652 ER Berkel en Rodenrijs
Administratie: Helga Sauer
Tel: 06-24567544
E-mail:helga @ danseninlansingerland.nl