Vanwege het opkomende Corona-virus en de “Lockdown” sinds 14 december is er op last van de overheid geen enkele dans- of trainingsles. Dit duurt tot en met 19 januari 2021. Uiteraard hopen we snel weer te horen wanneer we van start kunnen gaan! Ik wens ieder een voorspoedig 2021 met vele lichtpuntjes…